Vorige

Terug naar boven

Main content

Insert Design Here: functionalisatie van de ontwerptaak

DESIGN

In een recente reportage van Tegenlicht: TechMens [1], beweert Ben Hammersley dat de toekomst vooral banen zou bieden voor ‘artistieke beroepen’. De doorgaans zeer goed geïnformeerde Hammersley beroept zich op het feit dat computers meer en meer taken van mensen overnemen. Volgens econoom Eric Bartelmans zelfs 50% van alle banen in een periode van dertig jaar [2]. Ondersteunende en informatieve taken zullen als eerste sneuvelen. Maar, zo poneert de besnorde hoofdredacteur van het Britse blad Wired, een artistieke rol is bij uitstek weggelegd voor de mens. Waarschijnlijk zal de nabije toekomst geen robo-Rachmaninov of web-Warhol opleveren. Maar je kunt je afvragen of we niet allang begonnen zijn met het overhevelen van artistieke en ontwerptaken naar het virtuele domein. Zit in deze bewering niet een schromelijke onderschatting van de kunstmatige intelligentie? Belangrijker nog, een overschatting van de rol van ontwerpers?

 God is een dj! 

Het zal niemand ontgaan zijn dat een eerste iteratie van het uitbesteden van artistieke vaardigheden al achter de rug hebben. De komst van de personal computer stelde meer mensen in staat sneller complexe taken uit te voeren. Corel bracht met Wordperfect, en Microsoft later doormiddel van Office, een heel kantoor aan huis. Tot nu toe niet heel erg rock ’n roll … In 1991 bracht softwarebedrijf AVID ProTools op de markt. Deze muziekproductietool stuitte op veel verzet van tape vretende audiojockeys maar bracht al snel de mogelijkheid om muziek te produceren bij een heel nieuw publiek. Inmiddels is in muziekproductie digitaal de standaard. God is immers een dj!

Nieuw soort kunstenaar

Zulke specialistische software blijft echter het werkterrein van de professional en de geduldigen. Maar zoals elk goed ontwerpparadigma, verkleint de drempel voor gebruik met elke technologische vooruitgang en de standaardisering ervan. Een versimpeling van het leven door standaardisering, zoals Donald Norman het noemt in zijn ‘The Design of Everyday Things’ [3]. Zo'n versimpeling betekent niet direct een versobering van het artistieke speelveld. Meer nog biedt het een platform voor de nieuwe soort ‘kunstenaar’...

 Do-it-yourself-ontwerpers

 Photoshop is al geruime tijd het platform voor do-it-yourself-ontwerpers. Instagram biedt al jaren filters aan om amateuristische kiekjes te ontdoen van alledaagsheid en een designglow mee te geven. Klik, filter, klaar … Hoe beide platformen gemeengoed zijn geworden blijkt wel uit een artikel op techblog Mashable ‘How to Recreate Your Favorite Instagram Filters in Photoshop’[4]. Squarespace biedt sinds kort een online tool voor het ontwikkelen van een logo compleet met bijpassende huisstijl. Tijdens het schrijven van dit artikel lanceert Facebook Origami, een tool om snel interactieve prototypes te maken zonder programmeerkennis. Het blijkt: wat geldt voor (online)ontwerpers geldt de facto voor ontwikkelaars.

 Focus op de gebruiker

 Of dit op de korte termijn kwalitatieve en esthetische resultaten op gaat leveren, is nu niet aan de orde. Op de lange termijn lijkt er zich voor de ontwerper een nieuwe rol te ontwikkelen. Waar ‘het resultaat’ voorheen het elitaire terrein was van de ontwerper, focust de nieuwe rol zich meer op de gebruiker. Uiteraard maakt dit het resultaat niet minder belangrijk. Beter nog, het dwingt de ontwerper de dialoog aan te gaan met diezelfde gebruiker, directer te communiceren en te denken aan een meer systematische aanpak.

 Democratiseren

 Dit meedenken doet FC Touch bij uitstek. Niet alleen door gehoor te geven aan de vraag zelf content te leveren in een groeiende digitale markt of door al in een vroege fase van het ontwikkelen bètatesters in te schakelen. Maar ook door het democratiseren van de gebruiker. Een gebruiker kan vanaf nu aan zijn eigen communicatiebehoeften voldoen. Dat is toch iets waar je als ontwerper graag aan meewerkt? FC Touch biedt, met de komst van platformen als CXP en NXT, de gebruiker voldoende mogelijkheden om de regie op het proces in handen te houden. De ontwerprol verschuift dan ook langzaam naar een meer gedecentraliseerde.

 ‘Wegontwerpen’

 Mensen ‘opleiden’ in plaats van top down te dicteren wat goed is. Een ervaring bieden die ‘in het verborgene haar werk doet’ [4]. Maar dit is louter een middel… het doel: het functionaliseren van de ontwerper. En het ultieme doel: het onzichtbaar maken van het ontwerp. Het feit dat je als ontwerper je eigen rol kunt ‘wegontwerpen’ maakt, zonder overschatting, deze rol relevanter dan ooit tevoren.

 1. Tegenlicht: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/20132014/

TechMens.html

2. Groene Amsterdammer 30 januari 2013

3. ‘The Design of Everyday Things’, Donald Norman

4. Technologie en het karakter van het hedendaags bestaan, Pieter Tijmes

Tags

DESIGN AI ARTISTIEK TOOLS FILTERS GEBRUIKER

Related

Deel met vrienden

X

Lees de voorwaarden

Bedankt.

Deze blogpost is gedeeld met jouw vrienden

ga terug en deel nog een keer

Het versturen van de e-mail gebeurt op eigen initiatief van de gebruiker / afzender en de website stelt hier geen beloning tegenover voor afzender of ontvanger.

MagStream zal de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doelen dan het eenmalig verzenden van het bericht namens de afzender.

ga terug en deel